[1]
Lojo, A., Balić, B., Bajrić, M. , Dunđer, A. and Hočevar, M. 2008. DRUGA DRŽAVNA INVENTURA ŠUMA U BOSNI I HERCEGOVINI – KOMPARACIJA REZULTATA PRVE I DRUGE INVENTURE ZA OBLAST 1. Radovi Šumarskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu. 38, 1 (Jun. 2008), 1–34. DOI:https://doi.org/10.54652/rsf.2008.v38.i1.171.