[1]
Rastoder, S., Duraković, R.D., Subašić, M., Bašić, N., Parić, A. and Pustahija, F. 2022. Sadržaj ukupnih fenola, antioksidativna i antimikrobna aktivnost Silene sendtneri Boiss. (Caryophyllaceae). Radovi Šumarskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu. 52, 1 (Jun. 2022). DOI:https://doi.org/10.54652/rsf.2022.v52.i1.367.