[1]
Boškailo, A., Vojniković, S., Đug, S., Boškailo, S., Miličević, M. and Mujaković, Z. 2022. Novi podaci o distribuciji vrste Phytolacca americana L. u Bosni i Hercegovini. Radovi Šumarskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu. 52, 1 (Jun. 2022). DOI:https://doi.org/10.54652/rsf.2022.v52.i1.368.