[1]
Hodžić Mirzeta, M., Ballian, D., Miroslav, M. and Kvesić, S. 2022. Varijabilnost generativnog potomstva klena (Acer campestre L.) u rasadničkom testiranju. Radovi Šumarskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu. 52, 1 (Jun. 2022). DOI:https://doi.org/10.54652/rsf.2022.v52.i1.370.