[1]
Mujezinović, O., Karišik, A., Prljača, D., Dautbašić, M., Ivojević, S. and Zahirović, K. 2022. Zdravstveno stanje šuma na području Spomenika prirode “Skakavac”. Radovi Šumarskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu. 52, 2 (Dec. 2022). DOI:https://doi.org/10.54652/rsf.2022.v52.i2.375.