[1]
Vasković, S., Kozić, D., Ašonja, G., Gvero, P. and Munjić, A. 2023. Uporedne karakteristike lanaca snabdijevanja komprimovanim prirodnim gasom i drvnim gorivima. Radovi Šumarskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu. 53, 1 (Jul. 2023). DOI:https://doi.org/10.54652/rsf.2023.v53.i1.555.