[1]
Cincar, S., Tepavac, A., Pajić, B. and Karišik, A. 2023. Dendrometrijske karakteristike planinskog javora (Acer heldreichii. Orph.) u istočnom dijelu Bosne i Hercegovine . Radovi Šumarskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu. 53, 1 (Jul. 2023). DOI:https://doi.org/10.54652/rsf.2023.v53.i1.557.