[1]
Kunovac, S., Bašić, M. , Starogorčić, K. and Šatrović, E. 2017. Štete od divljači na području kantona Sarajevo i Srednjobosanskog kantona. Radovi Šumarskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu. 47, 2 (Dec. 2017), 1–18. DOI:https://doi.org/10.54652/rsf.2017.v47.i2.56.