[1]
Višnjić, Ćemal ., Balić, B. , Vojniković, S. , Mekić, F. and Uzunović, A. 2015. Strukturne karakteristike, dinamika i teksturni razvoj prašume Ravna vala na Bjelašnici. Radovi Šumarskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu. 45, 2 (Dec. 2015), 100–112. DOI:https://doi.org/10.54652/rsf.2015.v45.i2.88.