(1)
Lojo, A.; Balić, B.; Mekić, F.; Beus, V.; Koprivica, M.; Treštić, T. .; Musić, J.; Čabaravdić, A.; Hočevar, M. Državna Inventura šuma - Bosna I Hercegovina - Faza 2 : Manual - Uputstvo Za Snimanja Na Terenu. RŠF 2008, 20, 1-82.