(1)
Mujezinović, O.; Karišik, A.; Prljača, D.; Dautbašić, M.; Ivojević, S.; Zahirović, K. Zdravstveno Stanje šuma Na području Spomenika Prirode “Skakavac.” RŠF 2022, 52.