(1)
Cincar, S.; Tepavac, A.; Pajić, B.; Karišik, A. Dendrometrijske Karakteristike Planinskog Javora (Acer Heldreichii. Orph.) U istočnom Dijelu Bosne I Hercegovine. RŠF 2023, 53.