(1)
Kunovac, S.; Bašić, M. .; Starogorčić, K. .; Šatrović, E. . Štete Od divljači Na području Kantona Sarajevo I Srednjobosanskog Kantona. RŠF 2017, 47, 1-18.