(1)
Lojo, A. . Regresioni Modeli Za Procjenu Zapreminskog Prirasta Jele, Bukve I smrče U šumama Bukve I Jele Sa smrčom Na krečnjacima U Federaciji Bosne I Hercegovine. RŠF 2017, 47, 60-83.