Lojo, A., Balić, B., Bajrić, M. ., Dunđer, A., & Hočevar, M. (2008). DRUGA DRŽAVNA INVENTURA ŠUMA U BOSNI I HERCEGOVINI – KOMPARACIJA REZULTATA PRVE I DRUGE INVENTURE ZA OBLAST 1. Radovi Šumarskog Fakulteta Univerziteta U Sarajevu, 38(1), 1–34. https://doi.org/10.54652/rsf.2008.v38.i1.171