Lojo, A., Balić, B., Mekić, F., Beus, V., Koprivica, M., Treštić, T. ., Musić, J., Čabaravdić, A., & Hočevar, M. (2008). Državna inventura šuma - Bosna i Hercegovina - Faza 2 : manual - uputstvo za snimanja na terenu. Radovi Šumarskog Fakulteta Univerziteta U Sarajevu, 20(2), 1–82. https://doi.org/10.54652/rsf.2008.v2.i20.278