Boškailo, A., Vojniković, S., Đug, S., Boškailo, S., Miličević, M., & Mujaković, Z. (2022). Novi podaci o distribuciji vrste Phytolacca americana L. u Bosni i Hercegovini. Radovi Šumarskog Fakulteta Univerziteta U Sarajevu, 52(1). https://doi.org/10.54652/rsf.2022.v52.i1.368