Mujezinović, O., Karišik, A., Prljača, D., Dautbašić, M., Ivojević, S., & Zahirović, K. (2022). Zdravstveno stanje šuma na području Spomenika prirode “Skakavac”. Radovi Šumarskog Fakulteta Univerziteta U Sarajevu, 52(2). https://doi.org/10.54652/rsf.2022.v52.i2.375