Vasković, S., Kozić, D., Ašonja, G., Gvero, P., & Munjić, A. (2023). Uporedne karakteristike lanaca snabdijevanja komprimovanim prirodnim gasom i drvnim gorivima. Radovi Šumarskog Fakulteta Univerziteta U Sarajevu, 53(1). https://doi.org/10.54652/rsf.2023.v53.i1.555