Ademović, Z., & Horozić, E. (2023). Antioksidativni i antimikrobni potencijal eteričnih ulja različitih vrsta bibera (Piper sp.). Radovi Šumarskog Fakulteta Univerziteta U Sarajevu, 53(1). https://doi.org/10.54652/rsf.2023.v53.i1.556