Cincar, S., Tepavac, A., Pajić, B., & Karišik, A. (2023). Dendrometrijske karakteristike planinskog javora (Acer heldreichii. Orph.) u istočnom dijelu Bosne i Hercegovine . Radovi Šumarskog Fakulteta Univerziteta U Sarajevu, 53(1). https://doi.org/10.54652/rsf.2023.v53.i1.557