Kunovac, S., Bašić, M. ., Starogorčić, K. ., & Šatrović, E. . (2017). Štete od divljači na području kantona Sarajevo i Srednjobosanskog kantona. Radovi Šumarskog Fakulteta Univerziteta U Sarajevu, 47(2), 1–18. https://doi.org/10.54652/rsf.2017.v47.i2.56