Marenče, J. ., Brnić, A. ., & Šušnjar, M. . (2017). Klizanje kotača prilikom privlačenja drva. Radovi Šumarskog Fakulteta Univerziteta U Sarajevu, 47(2), 36–48. https://doi.org/10.54652/rsf.2017.v47.i2.58