Višnjić, Ćemal ., Balić, B. ., Vojniković, S. ., Mekić, F. ., & Uzunović, A. . (2015). Strukturne karakteristike, dinamika i teksturni razvoj prašume Ravna vala na Bjelašnici. Radovi Šumarskog Fakulteta Univerziteta U Sarajevu, 45(2), 100–112. https://doi.org/10.54652/rsf.2015.v45.i2.88