LOJO, A.; BALIĆ, B.; BAJRIĆ, M. .; DUNĐER, A.; HOČEVAR, M. DRUGA DRŽAVNA INVENTURA ŠUMA U BOSNI I HERCEGOVINI – KOMPARACIJA REZULTATA PRVE I DRUGE INVENTURE ZA OBLAST 1. Radovi Šumarskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, [S. l.], v. 38, n. 1, p. 1–34, 2008. DOI: 10.54652/rsf.2008.v38.i1.171. Disponível em: https://radovi.sfsa.unsa.ba/ojs/index.php/rsf/article/view/171. Acesso em: 22 jul. 2024.