MUJEZINOVIĆ, O.; KARIŠIK, A.; PRLJAČA, D.; DAUTBAŠIĆ, M.; IVOJEVIĆ, S.; ZAHIROVIĆ, K. Zdravstveno stanje šuma na području Spomenika prirode “Skakavac”. Radovi Šumarskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, [S. l.], v. 52, n. 2, 2022. DOI: 10.54652/rsf.2022.v52.i2.375. Disponível em: https://radovi.sfsa.unsa.ba/ojs/index.php/rsf/article/view/375. Acesso em: 22 jul. 2024.