CINCAR, S.; TEPAVAC, A.; PAJIĆ, B.; KARIŠIK, A. Dendrometrijske karakteristike planinskog javora (Acer heldreichii. Orph.) u istočnom dijelu Bosne i Hercegovine . Radovi Šumarskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, [S. l.], v. 53, n. 1, 2023. DOI: 10.54652/rsf.2023.v53.i1.557. Disponível em: https://radovi.sfsa.unsa.ba/ojs/index.php/rsf/article/view/557. Acesso em: 16 jun. 2024.