HALILOVIĆ, V. .; GURDA, S. .; MUSIĆ, J. .; SOKOLOVIĆ , D. .; BAJRIĆ, M. .; KNEŽEVIĆ, J.; BRNIĆ, A. . Analiza utroška vremena pri sječi i izradi stabala hrasta kitnjaka primjenom deblovnog metoda rada . Radovi Šumarskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, [S. l.], v. 47, n. 2, p. 19–35, 2017. DOI: 10.54652/rsf.2017.v47.i2.57. Disponível em: https://radovi.sfsa.unsa.ba/ojs/index.php/rsf/article/view/57. Acesso em: 25 jul. 2024.