LOJO, A. . Regresioni modeli za procjenu zapreminskog prirasta jele, bukve i smrče u šumama bukve i jele sa smrčom na krečnjacima u Federaciji Bosne i Hercegovine. Radovi Šumarskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, [S. l.], v. 47, n. 2, p. 60–83, 2017. DOI: 10.54652/rsf.2017.v47.i2.60. Disponível em: https://radovi.sfsa.unsa.ba/ojs/index.php/rsf/article/view/60. Acesso em: 25 jul. 2024.