Lojo, Ahmet, Besim Balić, Muhamed Bajrić, Alojz Dunđer, and Milan Hočevar. 2008. “DRUGA DRŽAVNA INVENTURA ŠUMA U BOSNI I HERCEGOVINI – KOMPARACIJA REZULTATA PRVE I DRUGE INVENTURE ZA OBLAST 1”. Radovi Šumarskog Fakulteta Univerziteta U Sarajevu 38 (1):1-34. https://doi.org/10.54652/rsf.2008.v38.i1.171.