Lojo, Ahmet, Besim Balić, Faruk Mekić, Vladimir Beus, Miloš Koprivica, Tarik Treštić, Jusuf Musić, Azra Čabaravdić, and Milan Hočevar. 2008. “Državna Inventura šuma - Bosna I Hercegovina - Faza 2 : Manual - Uputstvo Za Snimanja Na Terenu”. Radovi Šumarskog Fakulteta Univerziteta U Sarajevu 20 (2):1-82. https://doi.org/10.54652/rsf.2008.v2.i20.278.