Rastoder, Sabina, Rasim Duraković Duraković, Mirel Subašić, Neđad Bašić, Adisa Parić, and Fatima Pustahija. 2022. “Sadržaj Ukupnih Fenola, Antioksidativna I Antimikrobna Aktivnost Silene Sendtneri Boiss. (Caryophyllaceae)”. Radovi Šumarskog Fakulteta Univerziteta U Sarajevu 52 (1). https://doi.org/10.54652/rsf.2022.v52.i1.367.