Boškailo, Aldin, Sead Vojniković, Samir Đug, Safija Boškailo, Mirjana Miličević, and Zineta Mujaković. 2022. “Novi Podaci O Distribuciji Vrste Phytolacca Americana L. U Bosni I Hercegovini”. Radovi Šumarskog Fakulteta Univerziteta U Sarajevu 52 (1). https://doi.org/10.54652/rsf.2022.v52.i1.368.