Mujezinović, Osman, Amina Karišik, Damir Prljača, Mirza Dautbašić, Sead Ivojević, and Kenan Zahirović. 2022. “Zdravstveno Stanje šuma Na području Spomenika Prirode ‘Skakavac’”. Radovi Šumarskog Fakulteta Univerziteta U Sarajevu 52 (2). https://doi.org/10.54652/rsf.2022.v52.i2.375.