Ademović, Zahida, and Emir Horozić. 2023. “Antioksidativni I Antimikrobni Potencijal eteričnih Ulja različitih Vrsta Bibera (Piper sp.)”. Radovi Šumarskog Fakulteta Univerziteta U Sarajevu 53 (1). https://doi.org/10.54652/rsf.2023.v53.i1.556.