Cincar, Siniša, Aleksandar Tepavac, Boško Pajić, and Amina Karišik. 2023. “Dendrometrijske Karakteristike Planinskog Javora (Acer Heldreichii. Orph.) U istočnom Dijelu Bosne I Hercegovine”. Radovi Šumarskog Fakulteta Univerziteta U Sarajevu 53 (1). https://doi.org/10.54652/rsf.2023.v53.i1.557.