Kunovac, Saša, Mustafa Bašić, Kemal Starogorčić, and Edin Šatrović. 2017. “Štete Od divljači Na području Kantona Sarajevo I Srednjobosanskog Kantona”. Radovi Šumarskog Fakulteta Univerziteta U Sarajevu 47 (2):1-18. https://doi.org/10.54652/rsf.2017.v47.i2.56.