Lojo, Ahmet. 2017. “Regresioni Modeli Za Procjenu Zapreminskog Prirasta Jele, Bukve I smrče U šumama Bukve I Jele Sa smrčom Na krečnjacima U Federaciji Bosne I Hercegovine”. Radovi Šumarskog Fakulteta Univerziteta U Sarajevu 47 (2):60-83. https://doi.org/10.54652/rsf.2017.v47.i2.60.