Lojo, A., Balić, B., Bajrić, M. ., Dunđer, A. and Hočevar, M. (2008) “DRUGA DRŽAVNA INVENTURA ŠUMA U BOSNI I HERCEGOVINI – KOMPARACIJA REZULTATA PRVE I DRUGE INVENTURE ZA OBLAST 1”, Radovi Šumarskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, 38(1), pp. 1–34. doi: 10.54652/rsf.2008.v38.i1.171.