Lojo, A., Balić, B., Mekić, F., Beus, V., Koprivica, M., Treštić, T. ., Musić, J., Čabaravdić, A. and Hočevar, M. (2008) “Državna inventura šuma - Bosna i Hercegovina - Faza 2 : manual - uputstvo za snimanja na terenu”, Radovi Šumarskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, 20(2), pp. 1–82. doi: 10.54652/rsf.2008.v2.i20.278.