Rastoder, S., Duraković, R. D., Subašić, M., Bašić, N., Parić, A. and Pustahija, F. (2022) “Sadržaj ukupnih fenola, antioksidativna i antimikrobna aktivnost Silene sendtneri Boiss. (Caryophyllaceae)”, Radovi Šumarskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, 52(1). doi: 10.54652/rsf.2022.v52.i1.367.