Boškailo, A., Vojniković, S., Đug, S., Boškailo, S., Miličević, M. and Mujaković, Z. (2022) “Novi podaci o distribuciji vrste Phytolacca americana L. u Bosni i Hercegovini”, Radovi Šumarskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, 52(1). doi: 10.54652/rsf.2022.v52.i1.368.