Hodžić Mirzeta, M., Ballian, D., Miroslav, M. and Kvesić, S. (2022) “Varijabilnost generativnog potomstva klena (Acer campestre L.) u rasadničkom testiranju”, Radovi Šumarskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, 52(1). doi: 10.54652/rsf.2022.v52.i1.370.