Mujezinović, O., Karišik, A., Prljača, D., Dautbašić, M., Ivojević, S. and Zahirović, K. (2022) “Zdravstveno stanje šuma na području Spomenika prirode ‘Skakavac’”, Radovi Šumarskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, 52(2). doi: 10.54652/rsf.2022.v52.i2.375.