Vasković, S., Kozić, D., Ašonja, G., Gvero, P. and Munjić, A. (2023) “Uporedne karakteristike lanaca snabdijevanja komprimovanim prirodnim gasom i drvnim gorivima”, Radovi Šumarskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, 53(1). doi: 10.54652/rsf.2023.v53.i1.555.