Ademović, Z. and Horozić, E. (2023) “Antioksidativni i antimikrobni potencijal eteričnih ulja različitih vrsta bibera (Piper sp.)”, Radovi Šumarskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, 53(1). doi: 10.54652/rsf.2023.v53.i1.556.