Kunovac, S., Bašić, M. ., Starogorčić, K. . and Šatrović, E. . (2017) “Štete od divljači na području kantona Sarajevo i Srednjobosanskog kantona”, Radovi Šumarskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, 47(2), pp. 1–18. doi: 10.54652/rsf.2017.v47.i2.56.