Marenče, J. ., Brnić, A. . and Šušnjar, M. . (2017) “Klizanje kotača prilikom privlačenja drva”, Radovi Šumarskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, 47(2), pp. 36–48. doi: 10.54652/rsf.2017.v47.i2.58.