Gojak-Salimović, S. ., Šljivo, E. ., Vidić , D. . and Čulum , D. . (2017) “Određivanje ukupnih fenola i antioksidacijske aktivnosti vodenih ekstrakata odabranih ljekovitih biljaka”, Radovi Šumarskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, 47(2), pp. 84–92. doi: 10.54652/rsf.2017.v47.i2.61.