Višnjić, Ćemal ., Balić, B. ., Vojniković, S. ., Mekić, F. . and Uzunović, A. . (2015) “Strukturne karakteristike, dinamika i teksturni razvoj prašume Ravna vala na Bjelašnici”, Radovi Šumarskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, 45(2), pp. 100–112. doi: 10.54652/rsf.2015.v45.i2.88.